Как да ни намерите
Atipiskās
protezēšanas
laboratorija
Liepājas 3
      

Ортези
 
Ортеза за гръдно-поясно-кръстовата област

06 03 09
   
Ортеза за кръстцово-опашна част.

06 03 06
 
 
Ортеза за тазно-кръстова област

06 03 03
   
Ортеза за шийно-гръдно-тазовата част

06 03 18
 
 
Функционална ортеза за гръдно-поясно-кръстова области

06 03 09
   
Ортеза за шийно гръдна част

06 03 15
 
 
Ортеза за областа на шията

06 03 12
   
Ортеза за раменната става

06 06 21
 
 
Ортеза за китката

06 06 06
   
Ортеза за китковата става и китката

06 06 12
 
 
Ортеза за киткова става

06 06 09
   
Ортеза за пръст

06 06 03
 
 
Ортеза за раменно-лакътна-киткова-стави и китката

06 06 30
   
Ортеза за раменната, лакътната и китковата стави

06 06 27
 
 
Ортеза за раменната и лакътната става

06 06 24
   
Ортеза за лакътната и киткова стави

06 06 19
 
 
Ортеза за лакътната и китковата стави

06 06 18
   
Ортеза за лакътната става

06 06 15
 
 
Ортеза за стъпалото

06 12 03
   
Ортеза за ходилната става

06 12 06
 
 
Ортеза за коляното

06 12 09
   
Ортеза за фиксиране на коляното , ходилната става и стъпалото

06 12 12
 
 
Ортеза за бедрената става

06 12 15
   
Ортеза за колянната и тазобедрената стави.

06 12 16
 
 
Ортеза за тазобедрената, колянната и ходилната стави

06 12 18