Как да ни намерите
Atipiskās
protezēšanas
laboratorija
Liepājas 3
      

Система за описание на света

Професор Е. Дюукенджиев е автор на книгата „ Система за описване на света” Книгата разглежда някои от характеристики на биополето и екологичността на човешката душа. Изложена е авторска система за описание на света на основата на информационно- енергетическия подход.Сформирането на цел на живота, нови закономерности на възникване и съществуване на йерархия на органическия свят и взаимодеиствие на физическите и биополевите енергии, своиства на пронстранствено- времевия континиум. За първи път от научна гледна точка се доказват някои вековни религиозни истини и положителната роля на църквата в съвременната цивилизация. Обсъжда се бъдещето на човечеството.През 1994г. книгата получава апостолска благословия от Папа Йоан Павел ||.

                 

“Имаме нужда от нов подход към научните изследвания, към самият стил на познанието. Съвременната наука много прилича в неината диференциация на средновековните феодални графства, които се защитават един от друг , но са безпомощни пред чуждоземните нашествия. Необходимо е дейността да се насочи в интердисциплинарно направление, характеризиращо се с устоичиво самосъхраняващи се структури и връзки от вътрешен и ръншен тип. И не само на вещева форма на материята, но и на нивото на биополевите форми.

В деиствителност това означава : обединяване на религиозните и научни знания, които като цяло описват физическото и биополето на човека, цялата жива природа: прекратяване на конфликта между науката и църквата ( и обратното) , за повишаване на духовноста на учения и ученоста на духовния настойник.”

 Е.Дюкенджиев 

      Тази книга служи за основа за написването на статията „Теоретически и приложни аспекти на хронопроцесите„