Как да ни намерите
Atipiskās
protezēšanas
laboratorija
Liepājas 3
      

Научно образование, професионална дейност

Научно образование и професионална дейност на професор Е. Дюкенджиев

 

1965 -1969 – машинен техник ТМТ „ В. Левски ”
1969 - 1974 – машинен инжинер ВМЕИ „ Ленин ”
1974 – 1976 – приложна математика и биология ЦПМ „ СУ „ Климент Охридски „ БАН
1960 – кандидат на техническите науки по биомеханика
1976 – 1980 – инженер проектант на подемнотранспортни машини в базата за техническо развитие в гр. Дебелец и Институт за тежко машиностроене в Радомир – гр. Перник
1981 – 1984 – Ръководител на изследователска група по биопротезиране и антропоморфни роботи към института по биомеханика, БАН, София, България.
1983 – Носител на Златен медал от Световната организация за интелектуална собственост на ООН
1984 – 1991 – Директор на лаборатория за биопротези и антропоморфни роботи. Българска академия на науките ( БАН), София, България
1990 – Изобретател на годината, България
май 1991 – Доктор на техническите науки по биомеханика СССР
от 1991 - Професор по бионика на Рижския Технически Университет, Латвия.
1992 – член на Руската Академия на технологическите науки
1992- 1994 – Ръководител на катедра по бионика РТУ
1994 – 1997 – Директор на профилният институт по бионика РТУ
1997 – Ръководител на Лаборатория по атипично протезиране и център за обучение на инвалиди
2001 – Държавен професор по механика на протезите РТУ
2004 – Носител на кристален глобус на ISPO за оригинална идея за обследване на опорния апарат на човека в динамика по отпечатък на стъпалото и за неиното клинично внедряване.
от 2000 – Основател и председател на Международната Балтийско- Българска конференция по бионика, биомеханика и мехатроника, Варна, България
2012 – Управител на ЕОД „ ЛАП „ България, гр. Горна Оряховица