Как да ни намерите
Atipiskās
protezēšanas
laboratorija
Liepājas 3
      

Kонтакти

Нашите кординати:

България, гр.Горна Оряховица, улЧерни връх 2

телефон 67676111, факс 67676110, e-mail bionika@zb.lv

 


 

 

град Горна Оряховица

 

 

ул. Черни връх 2”

„Лаборатория за атипично протезиране”

 

Снимка на лабораторията !!!