Как да ни намерите
Atipiskās
protezēšanas
laboratorija
Liepājas 3
      

Обследване на опорно-двигателния апарат чрез отпечатък от стъпалото

Обследване на стъпалото по време на ходене и синтез на бионически стелки

По метода "PedCad"седналият на стол пациент стъпва на кутия със стъклен капак, под който се намира сканиращо устроиство, снимащо неподвижен оптически образ под стъклото, системата KAD-KAM обработва информацията и управлява машината, която фрезира от еднородно парче полимерен материал полуфабриката на стъпалото. Не се вземат в предвид разликата в дължината на долните краиници и пронстранствените и времеви характеристики, определящи биомеханичните патологии и картината на разпределение на натоварването под стапалото , не се измерват биомеханичните оси на стъпалото т.е. заради всичко това стелките изпълняват спомагателно пасивна-разтоварваща функция.

 

Изгражда се картографски 3- мерен анализ на измененията на контурите на цвета на контактните петна и ъглите на биомеханическите оси на двете стъпала върху стъклена пътека (рис. 1 ) при 3-4 двоини крачки на пациента. Отчита се конструкцията и размера на обувките, в които се поставят стелките.Извършват се ортопедически корекции на движението на общия център натежеста, размера на контактните петна, чрез различна дебелина и наклон на всеки от 8-те топографически слоеве (рис. 2 ).

 

Създадените бионически стелкиса с локално адаптиране към вътрешният релеф на стандартната обувка и релефа на стъпалото.